pani mnie zmusza

i narusza moją godność
tłamsi jak pierwszą lepszą
rzecz w tym,

że w wyżej wymienionym obrazie kopulacji
nie ma stagnacji i

jest wiele racji, więc
niech mnie pani czym prędzej przymusza
bym się żwawiej

ruszał,