kiedyś

będę zgarbiony
niedołężny z wygarbowaną
rzeczywistością przewlokę przez siebie

ostatni
dzień lata mi daj i pierwszy jesieni, to mi wystarczy
na kiedyś mnie nie będzie w tłumie
światła dokonam

spokoju