ułożyłem się
z panią zawsze się
układam – w

dogodnej pozycji oczekuję
propozycji mam
w bród,

ze strony pani cud
ud oraz innych
dobrych

stron – wow, ułożyłem się z panią
zawsze mi się
układa, że

mucha nie siada,